Siltuma rekuperācija

Siltuma rekuperācija

Kas ir siltuma atgūšana?

Siltuma atgūšana ir process, kur rekuperatorā vēsais pieplūdes gaiss tiek piesildīts ar silto nosūces gaisu. Siltais gaiss netiek izmests caur atvērtu logu, bet lielākā daļa siltuma pirms gaiss tiek izvadīts no telpas tiek reģenerēts rekuperatorā.

Kas ir siltuma rekuperācijas Efektivitāte?

Siltuma rekuperācija = izmantojot silto nosūces gaisu, rekuperatorā tiek piesildīts vēsais pieplūdes gaiss. Siltuma reģenerācijas efektivitātei jābūt starp 0 un 100 %.

Nulles efektivitāte ir efektivitāte no atvērta loga - siltais telpas gaiss tiek izsmests laukā bez papildus pielietojuma, bet vēsais svaigais gaiss atdzesē telpā esošo gaisu līdz āra temperatūrai.

100 % efektivitāte (tehniski nav iespējama) var notikt tad, ja pieplūdes gaiss uzsilst līdz nosūces gaisa temperatūrai. Telpa tiktu vēdināta bez enerģijas zudumiem.

Siltuma rekuperācijas efektivitāte lielākotiess svārstās no 30 līdz 90%. Rekuperāciju virs 60% uzskata par labu, virs 80% par lielisku. Siltuma atgūšanas efektivitāte DUPLEX iekārtām ir no 52 līdz 90% (tas ir atkarīgs no iekārtas lieluma, gaisa plūsma un siltuma rekuperatora tipa).

Rekuperatora pielietojums

Siltuma rekuperatori pārsvarā tiek iebūvēti tieši ventilācijas iekārtā. Gaisa apstrādes iekārtas lietderīgi izmanto telpas siltumu un tās var pielietot jebkura tipa ēkām ar dažādām higēnas prasībām – daudzdzīvokļu un dzīvojamās ģimenes mājās, Pirmskolas izglītības iestādēs, Skolās, Medicīnas iestādēs, Tirdzniecības ēkās, Ražošanas ēkās, Peldbaseinos utt..
Pieaugot energoresursu cenām arvien biežāk iekārtas ar rekuperatoriem tiek izmantotas dzīvojamās ēkās. Rekuperatorus var izmantot arī kondecionētās telpās, kur vasaras sezonā rekuperators kalpo kā „aukstuma reģenerators“ – siltais pieplūdes gaiss rekuperatorā tiek atdzesēts ar vēso nosūces gaisu.

Pieplūdes gaisa temperatūras aprēķins un ietaupījums pēc rekuperatora.

Telpas gaisa temperatūra
[5 to 40°C]
Āra gaisa temperatūra
[-25 to 20°C]
 
 
Heat recovery Efektivitāte
[0 to 100%]
°C
Pieplūdes gaisa temperatūra
°C
Nosūces gaisa temperatūra
 
 
 Kad tiek izmantots rekuperators ir nepieciešms piesildīt
 the supply air by  °C instead of  °C.
Uz uzsildīšanu Jūs ietaupat  °C 

Instrukcija: Ievadiet telpas un āra gaisa temperatūru un efektivitāti.

Piezīme: Aprēķins ir tikai aptuvens, jo nav ņemta vērā nevienāda gaisa plūsma un iespējamā kondensācija.