Autortiesību īpašnieks sniedz šo programmatūru ar šādu licences līgumu.

Iegūstot, izmantojot vai kopējot programmatūru, jūs piekrītat, ka esat izlasījis un iepazinies ar šo licenzes līgumu un ievērosiet šādus nosacījumus: