FAQ

Daudzpusīgas ventilācijas iekārtas ar siltuma rekuperāciju

Mehāniskās ventilācijas iekārtas ar siltuma rekuperāciju. Minimālā ventilācijas iekārtas komplektācija satur pieplūdes un nosūces ventilatorus, siltuma rekuperatoru kā arī pieplūdes un nosūces filtrus. Kā papildus aprīkojums tiek piedāvātas sildīšanas un dzesēšanas spoles, by-pass apvadvārsts, recirkulācija, gaisa vārsti un iekārtas vadības sistēma.

Iekštelpas ventilācijas iekārtas

Ventilācijas Iekārta standarta mājokļu iekštelpu uzstādīšanai, to nepieciešams uzstādīt mēreni apsildītā vidē (ziemā).

Jumta izpildījuma ventilācijas iekārta

Iekārta ir paredzēta uzstādīšanai ārpus telpām tieši uz jumta. Lai gan ir standarta konstrukciju modifikācijas tās nepieciešams papildus aizsargāt (piem. sildīšanas un dzesēšanas spoles papildināt ar antifrīza šķidrumu, lai novērstu risku kalorīferu aizsalšanai).

Ventilācija

Iekārtas uzdevums ir nodrošināt gaisa apmaiņu telpā, nosūkt no telpas izstrādāto un piepludināt telpā svaigo gaisu.  Ventilācija var būt dabīgā (piemēram caur atvērtu logu) vai mehāniskā (piemēram, izmantojot HVAC ventilācijas iekārtu). Mehāniskā ventilācija parasti tiek aprīkota ar siltuma atgūšanu (iekārta ir aprīkota ar siltuma rekuperatoru).

Higiēniskā izpildījuma ventilācijas iekārta

Iekārtu dizains, ražošana, glabāšana, pārvadāšana un nodošana atbilst HVAC higiēnas iekārtu prasībām pēc  ILH Berlīnē Vācijas institūta. Galvenie kritēriji ir iekārtas higēniskās īpašības kuras izpaužās ar vieglo piekļuvi iekārtas elementiem, ar metāla un sertificētiem nemetāla elementiem, kondensāta drenāžas ir izstrādātas tā, lai neveidotos netīrumu nosēdumi, kā arī citi pielāgoti elementi, kas ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas standartiem un Vācijas direktīvām (īpašs uzsvars uz VDI 6022). Visi higēnas izpildījuma iekārtu parametri tiek apstiprināti ar sertifikātu.

By-pass apvadvārsts

Siltuma atgūšanas rekuperatora apvadkanāla vārsts. Kā standarts DUPLEX siltuma atgūšanas iekārtas ir aprīkotas ar siltuma rekuperatoru, kurām ir by-pass apvadvārsta kanāls kas ir kā papildus aprīkojums. Apvadvārstu var izmantot vasaras vēsajās naktīs, lai ar vēso nakts gaisu atdzesētu jūsu pa dienu uzkarsušo mājokli (free colling). Tas ietaupa Jūsu ekspluatācijas izmaksas.

Recirkulācijas vārts

Recirkulācijas vārsts ko sauc arī par sajaukšanās vārstu tiek izmantot, lai sajauktu āra svaigo gaisu ar telpas silto gaisu (recirkulējot). Šāds gaisa sajaukšanās process ļauj samazināt gan sildīšanas, gan  dzesēšanas jaudas, kā rezultātā ievērojami tiek samazinātas ekspluotācijas izmaksas. Piezīme - recirkulācijas iespēju nedrīkst izmantot piem: medicīnas iestādēs, labaratorijās, kafejnīcās, restorānos utt, kur ir prasības par augstu gaisa kvalitāti vai nosūces gaisam piemīt smakas.

Siltuma rekuperācija

Pazīstama arī kā siltuma atguvēja. Tas ir process, kura laikā pieplūstošais āra gaiss pirms padošanas telpā tiek piesildīts caur rekuperatoru uz nosūces gaisa rēķina.

Lekārtas tiek piegādātas kā viena monolīta vienība / pa daļām / monoblokos

DUPLEX ventilācijas iekārtas parasti ir kompaktas un tiek piegādātas kā viens monolīts. Dažu tipu iekārtas tiek piegādātas monoblokos, kuru montāža notiek uz vietas objektā un to veic montāžas uzņēmums. Ja iekārtu nav iespējams piegādāt monolītu vai pa monoblokos to ir iespējams pasūtīt "pa daļām", taču to montāžu veic specializētie ATREA tehniķi.

Plākšņu rekuperators

Standarta plākšņu rekuperatora efektivitāte ir apm. no 50 līdz 65 %.

Šķērsplūsmas rekuperators

Plākšņu rekuperators ar augstu siltuma atgūšanas efektivitāti. Pateicoties šķērsplūsmas rekuperatoram efektivitāte var sasniegt vairāk nekā 90 %.

Svaiga gaisa daudzums vienai personai

Pieplūdes gaisa daudzums m3 stundā vienai personai.

EC ventilatori

Tā sauktie „EC motori“ – elektroniski komutējošie (EC) motori ar ārējo mehānisko rotoru; motora ass ir fiksēta un ārējais korpuss rotē. Šo ventilatoru priekšrocība ir to klusā darbība, vieglā vadība un, jo īpaši, augstā efektivitāte (līdz 90 %) un zemie elektroenerģijas patēriņi.

Ventilatoru kontroles metodes

Ventilatorus DUPLEX iekārtās var kontrolēt vairākos veidos. Kā standartu vairumā izmanto sprieguma ātruma kontroli (asinhronais motors). Dažus veidus var kontrolēt tikai ar frekvenču pārveidotājiem. EC ventilatori tiek darbināti ar 0–10 V signālu.