Atlases programmatūra 

ATREA s.r.o. piedāvā DUPLEX kompakto iekārtu programmatūru. Programma ir bezmaksas un brīvi pieejama.

Pašreizējā atlases programmatūras versija DUPLEX iekārtām
Versija 9.40.394.1
Izdošanas datums 1.3.2024
Apraksts par izmaiņām un papildinājumiem readme_dup_lv.rtf
Funkcionalitāte ir ierobežota līdz 31.5.2024
Lejupielādēt (pilno versiju) adu_09_40_394_1_en.exe (EXE 196 MB)

Revit papildinājums

Projektēšanas programma ļauj eksportēt izvēlēto aprīkojumu IFC formātā, ieskaitot visu tehnisko informāciju (svaru, plūsmu, spiedienu, efektivitāti, enerģijas ievadu utt.) Ar aktīvajiem savienotājiem visu cauruļu un datu nesēju savienošanai. Ja Autodesk Revit un Design Program ir vienā datorā, Revit automātiski pievieno iespēju importēt IFC failu, kā arī tiešu divvirzienu saiti starp Design un Revit. Ja importējat IFC failu programmā Revit datorā, kurā nav instalēta noformējuma programma, jums jāinstalē Revit papildinājums, lai nodrošinātu vienmērīgu importēšanu. Lūdzu, lejupielādējiet šo papildinājumu zemāk.

Revit Add-on
Supported versions 2017-2024
Download aduforrevit_1.0.6.exe (EXE 22,5 MB)
Please send us your experiences, opinions and report any errors.

Licences līgums

"DUPLEX iekārtu" programma ir paredzēta kopā ar šo licences līgumu. Iegūstot, izmantojot vai kopējot šo programmu, jūs piekrītat izlasīt, saprast un ievērot šī licences līguma nosacījumus.

Programmas pamata apraksts

Programma atbalsta un atvieglo pilnīgu ATREA produktu tehnisko noformējumu:

 • universālas ventilācijas ierīces DUPLEX Flexi, DUPLEX Multi, DUPLEX MultiEco, DUPLEX Roto un DUPLEX Basic ar siltuma atgūšanu, ieskaitot piederumus
 • Iekštelpu decentralizētās ventilācijas iekārtas DUPLEX Inter
 • īpašas iekārtas DUPLEX Silent priekš daudzdzīvokļu ēkām
 • mazas ražības ventilācijas iekārtas DUPLEX EC5 / ECV5 un DUPLEX Easy
 • atsevišķi RV sērijas rekuperācijas siltummaiņi ...
 • elektriskie un karstā ūdens sildītāji
 • DUPLEX R5 sērijas divu zonu apkures un dzesēšanas iekārtas, šajā daļā ir iekļauti arī gaisa daudzuma aprēķini, pamatojoties uz ēku siltuma zudumiem
 • DUPLEX RDH5 sērijas baseinu iekārtas, šajā daļā ir iekļauti gaisa daudzuma aprēķini, pamatojoties uz iztvaikošanu

Projektēšanas procedūra

Iekārtas dizains tiek veikts pēc šādām darbībām, kas atbilst dizainera standarta procedūrai, izstrādājot gaisa apstrādes iekārtu:

 1. Soļu apraksts
  Ievadot pamata identifikācijas datus par projektēšanas uzņēmumu, klientu vai projekta nosaukumu.

 2. Izvēlnē atlasiet atbilstošo iekārtu
  Ceļvedis ieteiks iekārtu atbilstoši nepieciešamajai gaisa plūsmai vai iekārtas atrašanās vietai (iekštelpās, ārpus tām).

 3. Izvēlaties klimatisko zonu
  Atkarībā no iekārtas klimatiskās atrašanās zonas, programmatūra aizpilda āra gaisa temperatūru un mitrumu.

 4. Veidojiet
  Vienības pozīcijas un dizaina izvēle; izvadu atrašanās vieta, izmērs un forma. Iekārtas piegāde monolīta vai pa daļām

 5. Darba punkts
  a) Nepieciešamā pieplūdes un nosūces gaisa plūsma
  b) Ārējais statiskais spiediens, kas nepieciešams gaisa transportēšanai
  c) By-Pass vai cirkulācijas vārsta, gaisa noslēgvārstu uzstādīšana uz ieplūdes vai izplūdes izvada
  d) Izvēlaties filtrēšanas klasi
  e) Nosūces gaisa temperatūra un mitrums
  f) Pieplūdes gaisa temperatūras pielāgošana, pievienojot sildītāju vai gaisa dzesētāju

 6. Iebūvēta iekārtas vadības
  Izvēlēties piemērotu iekārtas vadību no piedāvātajiem veidiem, Piem., RD5 vadība, kas ļauj attālināti piekļūt iekārta, izmantojot internetu vai no lokālā tīkla.

Programmas rezultāts

Tehnisko specifikāciju drukāšana un eksportēšana
Iespēja failus izdrukāt un eksportēt pdf (Acrobat), OneNote vai XPS Document Writer formātā:

    • Iekārtas tehniskais apraksts
    • Iekārtu izmēru rasējums
    • Konstrukciju prasības attiecībā uz iekārtas atrašanās vietu
    • Ventilācijas diagramma, kura atspoguļo gaisa temperatūras un relatīvo mitrumu
    • Iekārtas elektroinstalācijas shēma
    • H-x diagram
    • Parameteri atbilstoši ErP (Ecodesign)

Visus apkopojumus var izdrukāt vienā tehniskajā izdrukā.

Exportēt uz DXF
Atlasīto iekārtu var tieši eksportēt no programmas DXF formātā (AutoCAD), izvēloties 2D / 3D skatu.

Eksportēt BIM (Building Information Modeling) formātā
Projektēšanas programma ļauj eksportēt izvēlēto aprīkojumu IFC formātā, ieskaitot visu tehnisko informāciju (svaru, plūsmu, spiedienu, efektivitāti, enerģijas ievadu utt.) Ar aktīvajiem savienotājiem visu cauruļu un datu nesēju savienošanai. Ja Autodesk Revit un Design Program ir vienā datorā, Revit automātiski pievieno iespēju importēt IFC failu, kā arī tiešu divvirzienu saiti starp Design un Revit.

Projekta nosūtīšana pa e-pastu
Izmantojot vedni, jūs varat viegli ģenerēt e-pastu ar noformējuma failu, tehniskajām specifikācijām un datiem, kas eksportēti formātos, kurus izmanto saistītās profesijas.

Kataloga lapas

Programmatūra piedāvā lejupielādējamas katalogu lapas, mārketinga brošūras un saites uz izglītojošiem video DUPLEX vienībām.

Atlases programmatūras ceļvedis

Vednis atvieglo pirmos soļus. Lejupielādējiet PDF versiju vai prezentāciju programmā Powerpoint.